sochař sculptor

Vyjmutí a restaurování druhotně použitého fragmentu kaplice původních božích muk z výklenkové kaple v Zahořanech (2018)

Kamenné prvky renesanční brány k hřbitovu u kostela sv. Anny v Krupce (2018)

Boží muka, Novosedlice. Rekonstrukce a restaurování objektu božích muk (2018)

Špýchar, Doksany. Restaurování kamenných okenních ostění (2018)

Boží muka, Tlučeň (2017)

Boží muka, Brozany (2017)

Restaurování štukové výzdoby vstupního portálu do klášterní zahrady bývalého dominikánského kláštera - dnes Oblastní archiv v Litoměřicích (2017)

Sv. Prokop, Trnobrany (rekonstrukce chybějící figury a hlavice, restaurování podstavce a sloupu) (2015)

Kamenné prvky a sokl na fasádě budovy Jezuitského kostela v Litoměřicích (2013)

Kamenné prvky fasády a v interiéru kostela sv.Floriána v Krásném Březně (2013)

Znak Benediktinského Břevnovského kláštera na vstupní bráně objektu seníku, Hrdly (2012)

Kostel Sv. Prokopa, Mukov, kazatelna

Kostel Sv. Prokopa, Mukov, schodiště

Hrad Litoměřice, fasáda

Sv. Antonín

Schodiště Litoměřice

Znak JZD

Velitelství, Kralupy

Románský palác, Teplice

Mírové náměstí, Litoměřice

Liběšice

Fontána, Litoměřice

Erb, kostel sv. Václava, Lovosice

Kašna, Budyně nad Ohří

Kostel, Budyně nad Ohří

Želkovice

Budyně nad Ohří